1) אילו פעולות בסיסיות ניתן לבצע עם העכבר?
רק גרירה ולחיצה
לחיצה, לחיצה כפולה, גרירה וצביעה
לחיצה, לחיצה ימנית, גרירה וצביעה
לחיצה, לחיצה כפולה וגרירה
 

2) למה משמש התחל?
לכבות את המחשב
להפעלת התוכנות השונות, לשנות את הגדרות המחשב, לבקש עזרה, להפעיל קובץ מסוים ואף לכבות המחשב.
להפעלת התוכנות השונות בלבד.
להפעלת התוכנות השונות, לשנות את הגדרות המחשב, לבקש עזרה, להפעיל קובץ מסוים ואף להדליק את המחשב.
 

3) כמה ואילו אפשרויות תקבל באם תלחץ על התחל?
6 : הפעלה, עזרה ,מסמכים, כיבוי, הגדרות ותוכניות.
7 : הפעלה, עזרה ,מסמכים, הדלק , הגדרות, חפש ותוכניות.
7 : הפעלה, עזרה ,מסמכים, כיבוי, הגדרות, חפש ותוכניות.
6 : הפעלה, עזרה ,מסמכים, כיבוי, הגדרות וחפש.
 

4) מה אומר לנו החץ הקטן בקצה של מלבן?
זה הקצה – הסוף של אותה תוכנית.
התוכנה זקוקה למידע נוסף בשביל לפעול.
יש להתקין את התוכנה.
באם תלחץ על התוכנה תקבל אפשרויות נוספות של אותה תוכנה.
 

5) פקודות שבסופן יש שלוש נקודות (... )
זקוקות למידע נוסף בכדי לפעול ויהיה צריך למלא תיבת דו- שיח.
באם תלחץ על התוכנה תקבל אפשרויות נוספות של אותה תוכנה.
באם תלחץ עליהם תופעל תוכנה כלשהי.
סימן לתוכנה ארוכה במיוחד.
 

6) אילו פונקציות יש לנו שינוי גודל החלון?
הגדל, מזער ושחזר.
הגדל, הקטן, וסובב.
שנה גודל ושחזר.
הגדל ומזער.
 

7) מה יקרה באם אלחץ על לחצן המזער?
החלון יקבל את גודלו המקסימלי וימלא את כל שולחן העבודה.
החלון ישוב למצבו הקודם.
לא יקרה כלום.
החלון יהפוך למלבן נוסף בשורת המשימות.
 

8) איך נשנה ידנית את גודל החלון?
לחיצה כפולה על הגדל.
לחיצה כפולה על מזער.
הנח את העכבר על הגבול הרצוי של החלון וגרור את גבול החלון לאחד הצדדים.
הנח את העכבר על הגבול הרצוי של החלון ולחץ לחיצה כפולה.
 

9) איך נזיז את החלון?
אי אפשר.
לחיצה כפולה על גבול החלון.
הנח את העכבר על הגבול הרצוי של החלון וגרור את גבול החלון לאחד הצדדים.
לחיצה מתמשכת על פס הכותרת של החלון הנדון , החלון יזוז עימך.
 

10) אילו חוקים יש בנוגע לתפריטים?
קובץ – יהיה התפריט הראשון ועזרה – יהיה האחרון.
עזרה – יהיה התפריט הראשון וקובץ – יהיה האחרון.
התחל – יהיה התפריט הראשון וכיבוי – יהיה האחרון.
קובץ – יהיה התפריט הראשון וכיבוי – יהיה האחרון.
 

11) מה מסמל קו קטן מתחת למילה?
שיש מילה נוספת כזו, וקו זה מבדיל ביניהם.
זו מילה שיש לה קיצור דרך מהמקלדת.
זו מילה שאם נלחץ עליה נגיע תפריט הקובץ.
זו מילה שאין לה קיצור דרך מהמקלדת.
 

12) היכן נמצא לוח הבקרה?
תתחיל בהתחל, ובחר בתוכניות, בחר מתוך התפריט באפשרות לוח הבקרה.
דרך המחשב שלי ושם נמצא סמל של לוח הבקרה, לחץ על סמל זה לחיצה כפולה.
דרך המחשב שלי, בחר בתוכניות, בחר מתוך התפריט באפשרות לוח הבקרה.
תתחיל בהתחל, ושם נמצא סמל של לוח הבקרה, לחץ על סמל זה לחיצה כפולה.
 

13) מה הם הסמלים הקבועים בשורת המשימות?
עוצמה, שעה/ תאריך ושפה.
עוצמה, מדפסת ושפה.
שעה, יומן ושפה
עוצמה, נגן התקליטורים ואינטרנט.
 

Add/Remove Programs (14 מה הוא עושה?
הסרה/התקנה של תוכנות ושל רכיבי חלונות ויצירת תקליטון הפעלה של חלונות.
מאפשר להגדיר את התאריך של המחשב.
מאפשר לשנות את השעה של המחשב.
ינסה לזהות חומרה מודרנית.
 

15) ב - Display ,בכל מחשב יש ששה דפים קבועים:
1) הגדרות, אפקטים,שעון, מראה, שומר מסך ורקע.
2) הגדרות, אפקטים, אינטרנט, מראה, שומר מסך ורקע.
3) הגדרות, אפקטים, אינטרנט, מראה, שומר מסך ורמקולים.
4) תוכניות, אפקטים, אינטרנט, מראה, שומר מסך ורקע.


16) מה מהמשפטים הבאים נכון:
ככל ששטח שולחן העבודה קטן יותר, כך הדברים המופיעים עליו נראים קטנים יותר ואפשר להכניס יותר דברים עליו.
ככל ששטח שולחן העבודה גדול יותר, כך הדברים המופיעים עליו נראים גדולים יותר ואפשר להכניס יותר דברים עליו.
כמות הצבעים שנבחר תשפיעה על האסתטיות של התמונה שעל המסך - כמות קטנה יותר של צבעים מאפשרת למחשב להציג תמונות בצורה יותר ריאליסטית.
כמות הצבעים שנבחר תשפיעה על האסתטיות של התמונה שעל המסך - כמות גדולה יותר של צבעים מאפשרת למחשב להציג תמונות בצורה יותר ריאליסטית.

 
17) מה לא ניתן לעשות בעכבר בכל מחשב שהוא?
לקבוע אם תנועת העכבר על המסך תהיה מהירה / איטית.
אפשר להחליף בין כפתורי העכבר.
אפשר להחליף את המצביע שעל המסך למשהו אחר מהחץ הלבן.
לקבוע את התכונות שלו.
 

18) ברצונך לשנות את הרקע שעל שולחן העבודה, מה אתה עושה?
פתח מאפייני תצוגה . תחת טפט, לחץ החל כדי לראות השינויים לפני סגירת תיבת הדו-שיח, ולחץ על אישור .
פתח מאפייני תצוגה . תחת טפט, לחץ על הרקע הרצוי , לחץ החל כדי לראות השינויים לפני סגירת תיבת הדו-שיח, ולחץ על אישור .
פתח מאפייני תצוגה . לחץ על הרקע הרצוי , לחץ החל כדי לראות השינויים לפני סגירת תיבת הדו-שיח, ולחץ על אישור .
פתח מאפייני תצוגה . תחת טפט, לחץ על הרקע הרצוי , לחץ החל כדי לראות השינויים לפני סגירת תיבת הדו-שיח.
 

19) איך מוסיפים גופן חדש למחשב ?
לחץ המחשב שלי, הגדרות, לוח הבקרה ולחיצה כפולה על גופנים.בקובץ, לחץ התקנת גופן חדש. לחץ על הכונן ואח"כ על התיקיה המכילה את הגופנים שברצונך להוסיף. ולחץ על הגופן הרצוי.
לחץ התחל, מסמכים, לוח הבקרה ולחיצה כפולה על גופנים.בקובץ, לחץ התקנת גופן חדש. לחץ על הכונן ואח"כ על התיקיה המכילה את הגופנים שברצונך להוסיף. ולחץ על הגופן הרצוי.
לחץ התחל, הגדרות, לוח הבקרה ולחיצה כפולה על גופנים.בקובץ, לחץ התקנת גופן חדש. לחץ על הכונן ואח"כ על התיקיה המכילה את הגופנים שברצונך להוסיף. ולחץ על הגופן הרצוי.
לחץ המחשב שלי, מסמכים, לוח הבקרה ולחיצה כפולה על גופנים.בקובץ, לחץ התקנת גופן חדש. לחץ על הכונן ואח"כ על התיקיה המכילה את הגופנים שברצונך להוסיף. ולחץ על הגופן הרצוי.
 

20) ברצוני לשנות את היום בתאריך של המחשב אילו פעולות עלי לבצע?
פתח את תיבת הדו-שיח מאפייני תאריך/שעה. תחת תאריך, לחץ רשימת החודשים ואח"כ לחץ היום הרצוי.
פתח את תיבת הדו-שיח מאפייני תאריך/שעה. תחת תאריך, בחר ביום הרצוי בלוח השנה.
פתח את תיבת הדו-שיח מאפייני תאריך/שעה. תחת תאריך, בחר באמצעות החיצים שברשימת השנים
פתח את תיבת הדו-שיח מאפייני תאריך/שעה. תחת תאריך, הקלד את השנה הרצויה.
 

21) איך משנים את ההגדרות של המדפסת?
לחץ התחל, תוכניות,הגדרות מדפסות. במקש הימני של העכבר בחר בסמל של המדפסת בה אתה משתמש ולחץ על מאפיינים. לחץ על הכרטיסיות השונות להצגת האפשרויות שבאפשרותך להגדיר.
לחץ התחל, תוכניות, מדפסות. במקש הימני של העכבר בחר בסמל של המדפסת בה אתה משתמש ולחץ על מאפיינים. לחץ על הכרטיסיות השונות להצגת האפשרויות שבאפשרותך להגדיר.
לחץ המחשב שלי, הגדרות מדפסות. במקש הימני של העכבר בחר בסמל של המדפסת בה אתה משתמש ולחץ על מאפיינים. לחץ על הכרטיסיות השונות להצגת האפשרויות שבאפשרותך להגדיר.
לחץ התחל, הגדרות מדפסות. במקש הימני של העכבר בחר בסמל של המדפסת בה אתה משתמש ולחץ על מאפיינים. לחץ על הכרטיסיות השונות להצגת האפשרויות שבאפשרותך להגדיר.
 

22) איזו פעולה לא מבצעים כאשר מגדירים מדפסת?
לחץ התחל
בחר בהגדרות
לחץ המחשב שלי
בחר במדפסות