1) מה תפקידו של סל המחזור?
שמירת קבצים שלא השתמשתי בהם זמן רב.
מוחק בעצמו קבצים שאינו רוצה
לאחר מחיקת קובץ , הקובץ מגיע לסל המחזור
כל הקבצים נמצאים בסל המחזור
 

2) איך מרוקנים את סל המחזור?
באמצעות הפקודה:  delete + shift
לחיצה על הלחצן הימני של העכבר על סל המחזור ובחירה באפשרות "רוקן את סל המחזור".
לחיצה על הלחצן השמאלי של העכבר על סל המחזור ובחירה באפשרות "רוקן את סל המחזור".
באמצעות הפקודה:  delete + shift ובחירה באפשרות "רוקן את סל המחזור".
 


3) מה הסיבה שעלינו לרוקן את סל המחזור?
מחשב תמיד יראה יותר יפה כשהוא נקי.
נקבל דיסק נקי יותר ויהיה יותר מקום פנוי בו.
סל המחזור הוא כ- 10% מנפח הדיסק וזה מוגזם.
כי קבצים אילו כבר ממזמן לא בשימוש


4) לשם מה אנו מגדירים מחדש את סל המחזור?
כי כל אחד רוצה הגדרות שונות שמתאימות לו.
כדי שיהיה דיסק נקי.
לעיתים  ברירת המחדל של Windows   לגבי נפח סל המחזור קטן מידי ואנו רוצים להגדילו.
לעיתים  ברירת המחדל של Windows   לגבי נפח סל המחזור גדול מידי ואנו רוצים להקטינו.
 
 
5) מהם הקבצים הזמניים?
קבצי עזר להתקנת תוכנות, שאריות מסמכי Office  , חלקי שירים וכו'.
 קבצים שלאחר מחיקתם הם מגיעים לסל המחזור
גרסאות דמו
קבצים שאחרי זמן מסוים (שנקבע מראש) נעלמים מין המחשב


6) היכן Windows שומרת קבצים אילו?
בספריית: d:\Windows\temp
בספריית: c:\Windows\temp
בספריית: c:\Windows\Command
ב"מחשב שלי"


7) למה למחוק את הקבצים הזמניים?
בכדי לפנות מקום בדיסק ובכך גם נשפר את ביצועי האינטרנט.
רק בשביל לפנות מקום בדיסק .
בכדי לפנות מקום בדיסק ובכך גם נשפר את ביצועי המחשב.
רק בשביל לשפר את ביצועי המחשב.


8) איך מוחקים את הקבצים הזמניים?
  לחץ לחיצה כפולה על הלחצן השמאלי של העכבר על "המחשב שלי", לחץ על הלחצן  
הימני של העכבר על אות הכונן C , בחר באפשרות מאפיינים, בחר באפשרות ניקוי  
דיסק ,  בחר בכל האפשרויות ואשר.
לחץ לחיצה כפולה על הלחצן הימני של העכבר על "המחשב שלי", בחר באפשרות 
מאפיינים, בחר באפשרות ניקוי  דיסק, בחר בכל האפשרויות ואשר.
לחץ לחיצה כפולה על הלחצן הימני של העכבר על "המחשב שלי" . לחץ על הלחצן  
השמאלי של העכבר על אות הכונן C, בחר באפשרות מאפיינים, בחר באפשרות
ניקוי  דיסק, בחר בכל האפשרויות ואשר.
לחץ לחיצה כפולה על הלחצן הימני של העכבר על "המחשב שלי", בחר באפשרות 
מאפיינים, בחר בכל האפשרויות ואשר.
 
 
9) אילו דוגמאות של תוכנות שלא עושים בהם יותר שימוש ולכן יש להסירן ניתנו:
תוכנות שיתופיות שפג תוקפן, שאריות מסמכי Office  , חלקי שירים
  תוכנות שיתופיות שפג תוקפן, תוכנות שרצית לבדוק, גרסאות דמו וגרסאות התנסות
קבצי העזר להתקנת תוכנות, שאריות מסמכי Office  , חלקי שירים
  קבצים כפולים.
 

10) כיצד נוצרים ( בין השאר) הקבצים הכפולים?
כתוצאה מלחיצה כפולה על שם קובץ (כגיבוי).
כתוצאה מהתקנה מושלמת של תוכנה.
כתוצאה מהתקנה  לא מושלמת של תוכנה.
ע"י לחיצה על הכפתור " אשר כמות מסוימת של קבצים" ובכמות נרשום: 2 .
 

11) איך נסיר תוכנות שאינן מופיעות ברשימת התוכניות?
נסיר באותו אופן שהסרנו את התוכנות שהופיעו ברשימה.
לא נסיר.
נוסיף אותן לרשימה ואז נסיר.
ישנו מודול הנקרא: uninstall  המצורף לתוכנה ונוכל להסיר בעזרתו.
 

12) אילו סוגי קבצים כפולים יש?
בעלי שם ותוכן זהים ,בעלי  שם זהה ותוכן שונה ,בעלי תוכן זהה ושם שונה.
בעלי שם ותוכן שונים ,בעלי  שם זהה ותוכן שונה ,בעלי תוכן זהה ושם שונה.
בעלי התקנות מושלמות והתקנות לא מושלמות.
בעלי תוכנות המוצאות קבצים לדוגמא: dupeless וכאילו שלא מוצאות.