ראשי->תוכנה->שאלות לתרגול
1. מה סימנו הלועזי של כונן התקליטורים?
א.B ואם יש עוד כוננים אזי C או F .
ב.D ואם יש עוד כוננים אזי E , P או F .
ג.D בלבד.
ד.B בלבד.
2. איך נסגור את כל החלונות בבת אחת?
א.החזק את המקש Shift לחוץ וסימולטנית לחץ עם העכבר על ה- x של החלון הפתוח האחרון.
ב.החזק את המקש Shift לחוץ וסימולטנית לחץ עם העכבר על ה- x של החלון הפתוח הראשון.
ג.החזק את המקש Alt לחוץ וסימולטנית לחץ עם העכבר על ה- x של החלון הפתוח הראשון.
ד.החזק את המקש Alt לחוץ וסימולטנית לחץ עם העכבר על ה- x של החלון הפתוח האחרון.
3. מה יקרה אם בחרתי ב"עיין בתיקיות תוך שימוש בחלון בודד המתחלף עם פתיחת כל תיקיה" ?
א.כל התיקיות יוצגו בחלונות שונים.
ב.התיקיות ששייכות לחלון הבודד יפתחו.
ג.יכול לגרום לנפילת המחשב, אם נפתח תיקיות רבות מידי.
ד.כל התיקיות יוצגו בחלון אחד.
4. איך נשנה מסמל גדול לקטן?
א.נפתח את המחשב שלי, נבחר תצוגה ונבחר סמלים קטנים.
ב.נפתח את המחשב שלי, נבחר תצוגה ונבחר סמלים גדולים.
ג.נפתח בהתחל, נבחר תצוגה ונבחר סמלים קטנים.
ד.נפתח בהתחל, נבחר תצוגה ונבחר סמלים גדולים.
5. בחרתי לסדר את הסמלים עפ"י אות הכונן, והתחרטתי , איך אדע שבחירתי בוטלה?
א.המחשב יפתח לי תיבת דו- שיח וישאל אם אני בטוח בביטול.
ב.ה-b שליד הבחירה שעשיתי, יוסר.
ג.יהיה x במקום ה-b שליד הבחירה שעשיתי.
ד.אי אפשר לדעת.
6. איך יוצרים תיקיה?
א.לחיצה על המחשב שלי, לחיצה על אות הכונן שבו אתה מעונין ליצור את התיקיה, בחר בתפריט הקובץ ובחר בחדש, כעת מתוך תפריט המשנה בחר בתיקיה.הקלד שם חדש לתיקיה והקש Enter .
ב.לחיצה על התחל, לחץ לחיצה על אות הכונן שבו אתה מעונין ליצור את התיקיה, בחר בתפריט הקובץ ובחר בחדש, כעת מתוך תפריט המשנה בחר בתיקיה.הקלד שם חדש לתיקיה והקש Enter .
ג.לחיצה כפולה על המחשב שלי, לחץ לחיצה כפולה על אות הכונן שבו אתה מעונין ליצור את התיקיה, בחר בתפריט הקובץ ובחר בחדש, כעת מתוך תפריט המשנה בחר בתיקיה.הקלד שם חדש לתיקיה והקש Enter .
ד.לחיצה כפולה על התחל, לחץ לחיצה כפולה על אות הכונן שבו אתה מעונין ליצור את התיקיה, בחר בתפריט הקובץ ובחר בחדש, כעת מתוך תפריט המשנה בחר בתיקיה.הקלד שם חדש לתיקיה והקש Enter .
7. קרה שסימנו את הקובץ הראשון והאחרון תוך שימוש במקש Shift , בחרנו בשורת התפריטים בעריכה, בחר הכל. מה המקרה שהיה?
א.בחרנו בקבצים נמצאים אחד ליד השני.
ב.בחרנו בקבצים שלא נמצאים אחד על יד השני.
ג.בחירת כל הקבצים.
ד.בחרנו בקובץ אחד.
8. איך מעתיקים?
א.מסמנים את התיקיה/ קובץ ע"י לחיצה על הכפתור השמאלי של העכבר וגוררים אותו אל היעד הנבחר ולא מרפים מהלחיצה עד שמגיעים ליעד. ובוחרים בהעתק לכאן.
ב.מסמנים את התיקיה/ קובץ ע"י לחיצה על הכפתור השמאלי של העכבר וגוררים אותו אלהיעד הנבחר, שים לב שאת הגרירה תבצע ע"י לחיצה על הכפתור הימני של העכבר ולא מרפים מהלחיצה עד שמגיעים ליעד. ובוחרים בהעבר לכאן.
ג.Copy & Paste .
ד.מסמנים את התיקיה/ קובץ ע"י לחיצה על הכפתור השמאלי של העכבר וגוררים אותו אל היעד הנבחר, שים לב שאת הגרירה תבצע ע"י לחיצה על הכפתור הימני של העכבר ולא מרפים מהלחיצה עד שמגיעים ליעד. ובוחרים בצור קיצורי דרך כאן.
9. העתקתי קובץ ועל השאלה "האם ברצונך להחליף את הקובץ הקיים?" לחצתי כן. מה יקרה?
א.המחשב יחליף אוטומטית את שם הקובץ הקיים הקיים ע"י הוספת *.
ב.המחשב יחליף את הקובץ הנוכחי בקיים.
ג.המחשב יחליף את הקובץ הקיים בנוכחי.
ד.המחשב ישנה את שם הקובץ הנוכחי.
10. סימנתי את הקובץ , ואז X + Ctrl. והגעה ליעד, ואז V + Ctrl. מה עשיתי?
א.קיצור דרך לקיצור דרך.
ב.קיצור דרך להעברה.
ג.קיצור דרך להעתקה.
ד.קיצור דרך לפתיחת תיקיה.
11. בשביל מה נועד לנו הסרגל כלים?
א.כדי להציג את כל החלונות בקו ישר.
ב.קיצור דרך לאפשרויות שבחרת מתוך התפריטים.
ג.קיצור דרך לתוכניות השונות.
ד.קיצור דרך ללוח הבקרה.
12. איך משנים שם של קובץ?
א.בחר את הקובץ/ תיקיה שרוצה אתה לשנות את שמה, בחר בתפריט קובץ, שנה שם. השם יהיה מסומן ולסיום... הקש Enter .
ב.בחר את הקובץ/ תיקיה שרוצה אתה לשנות את שמה, בחר בתפריט קובץ, שנה שם. השם יהיה מסומן, וכל שעליך לעשות זה להקליד את השם החדש.
ג.בחר את הקובץ/ תיקיה שרוצה אתה לשנות את שמה, השם יהיה מסומן, וכל שעליך לעשות זה להקליד את השם החדש.
ד.בחר את הקובץ/ תיקיה שרוצה אתה לשנות את שמה, בחר בתפריט קובץ, שנה שם. השם יהיה מסומן, וכל שעליך לעשות זה להקליד את השם החדש, ולסיום... הקש Enter .
13. מקרה שקרה ולחצתי לחיצה אחת על התחל, בחרתי בחפש ומתוך תפריט זה בחרתי בקבצים או תיקיות, תחת הלשונית שם ומיקום... מה ברצוני לעשות?
א.לשנות את שם הקובץ.
ב.לשנות את מיקום הקובץ.
ג.לחפש קובץ.
ד.לשנות את הרשאות הקובץ.

.שלום, אורח

העכבר ושולחן העבודה
התחל ושולחן המשימות
עבודה עם חלונות
לוח בקרה
שאלות לתרגול
המחשב שלי
קבצים ותיקיות
שאלות לתרגול
סמלים וקיצורי דרך
סל מחזור
תיבת דו-שיח
פונקציות מיוחדות
שאלות לתרגול
Word
שאלות לתרגול
Excel
שאלות לתרגול
Power Point
שאלות לתרגול
אנגלית Access
שאלות לתרגול
היסטוריה Outlook
אזרחות, אקטואליה וחברה תוכנות סריקה
גיאוגרפיה תוכנות צריבה
כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית“ן©