ראשי->תוכנה->שאלות לתרגול
1. מה ההבדל בין סמלים וקיצורי דרך?
א.הסמלים מייצגים תוכניות, קבצים, מידע על המחשב וכו' ואילו קיצורי הדרך מאפשרים להפעיל או להגיע לתוכנה מהר יותר.
ב.זה אותו דבר.
ג.הסמלים מאפשרים להפעיל תוכנה ואילו קיצורי הדרך מאפשרים להגיע לתוכנה מהר יותר.
ד.הסמלים מייצגים תוכניות וקבצים ואילו קיצורי הדרך מידע על המחשב .
2. לחץ על התחל ( כפתור ימני), בחר באפשרות פתח, לחץ לחיצה כפולה על תיקיית התוכניות הסמלים שבפניי הם...
א.קיצורי הדרך שישנם.
ב.קיצורי הדרך שניתן לשים.
ג.קיצורי הדרך שאי אפשר לעשות.
ד.קבצים שמוכרים במערכת.
3. איך נזהה קיצור דרך?
א.יש מתחת למילה קו קטן.
ב.יש בפינה השמאלית- התחתונה של הסמל כוכבית.
ג.יש בפינה השמאלית- התחתונה של הסמל חץ קטן.
ד.יש בפינה הימנית- התחתונה של הסמל כוכבית.
4. מה יקרה באם: מחקת קובץ ואז בפניך תיפתח הודעת אישור מחיקת קובץ בה תישאל האם אתה בטוח במחיקה? ותאשר.
א.הקובץ נמחק לצמיתות.
ב.הקובץ ימצא חלקית בסל המחזור.
ג.הקובץ ימצא בסל המחזור, אך א"א להצילו.
ד.הקובץ ימצא בסל המחזור, אך אפשר להצילו.
5. איך מצילים קובץ מסל המחזור?
א.לחיצה על סל המיחזור. בחר בקובץ המוצל, ובחר בשחזר, לחץ על סגור.
ב.לחיצה כפולה על סל המיחזור. בחר בקובץ המוצל ובקובץ שלפניו ושאחריו, פתח תפריט קובץ, ובחר בהעתק, לחץ על סגור והעתק את הקובץ על שולחן העבודה.
ג.לחיצה על סל המיחזור. בחר בקובץ המוצל, פתח תפריט קובץ, ובחר בהעבר, לחץ על סגור והעתק את הקובץ על שולחן העבודה.
ד.לחיצה כפולה על סל המיחזור. בחר בקובץ המוצל, פתח תפריט קובץ, ובחר בשחזר, לחץ על סגור.
6. מחקתי קובץ מתוך דיסקט, אזי...
א.נוכל למצוא אותו בתוך סל המחזור ולהצילו.
ב.נוכל למצוא אותו בתוך סל המחזור אך לא נוכל להצילו.
ג.לא נוכל בכלל לשחזר את הקבצים המחוקים, מחיקה מדיסקט היא לא הפיכה.
ד.הקובץ ימצא חלקית בסל המחזור.
7. מה תיבות הטקסט מאפשרות?
א.נותנות לך הרבה אפשרויות לבחור.
ב.מכילות טווח מספרים, וניתן להגדיל/ להקטין את הטווח.
ג.מאפשרות להקליד מידע.
ד.מאפשרות לאשר פעולה שביצעתי.
8. למה משמש הסימן שאלה הקטן, שליד הסגור?
א.בשביל למלא שאלון קטן על סטטיסטיקת התוכנה.
ב.יש שם שאלות מאתגרות.
ג.לחיצה על סימן השאלה, ישאל אותך באם אתה בטוח בפעולה מסוימת שעשית.
ד.ניתן ע"י לחיצה על סימן השאלה, לקבל עזרה מיוחדת.
9. כאשר אתה מכניס תקליטור לכונן התקליטורים, מופעלת אוטומטית תוכנת ההפעלה האוטומטית והתקליטור רץ. ואם אתה לא רוצה, אז מה אתה עושה?
א.זה אוטומטי, אין ברירה.
ב.בשעה שאתה מכניס את התקליטור לכונן, לחץ על Shift בלי להרפות.
ג.בשעה שהתקליטור מנגן, לחץ על Shift בלי להרפות.
ד.אפשרי במוזיקה, אך לא במשחקים.
10. מה תפקידו של שומר המסך?
א.מונע מבאגים לתקוף את המסך.
ב.שומר שהמסך ישאר עם רזולוציה גבוהה.
ג.מונע מתמונה סטטית לצרוב את המסך.
ד.מונע מתמונה דינמית לצרוב את המסך.
11. מה הסיסמה לשומר המסך תימנע ממך?
א.לחזור ממצב השומר מסך ללא הכלת הסיסמה.
ב.לחזור למצב השומר מסך ללא הכלת הסיסמה.
ג.לחזור ממצב השומר מסך ללא הכלת הסיסמה + Shift + Alt.
ד.לחזור למצב השומר מסך ללא הכלת הסיסמה+ Shift + Alt.
12. איך מגיעים לאפשרות רקע?
א.חפש מקום ריק על שולחן העבודה שלך, ולחץ על המקש הימני של העכבר. מתוך תפריט הקיצור בחר במאפיינים. בחר בלשונית שומר מסך, ושם תמצא רקע.
ב.חפש מקום ריק על שולחן העבודה שלך, ולחץ על המקש הימני של העכבר. מתוך תפריטהקיצור בחר במאפיינים. בחר בלשונית מראה ושם תמצא.
ג.חפש מקום ריק על שולחן העבודה שלך, ולחץ על המקש הימני של העכבר. מתוך תפריט הקיצור בחר במאפיינים. בחר בלשונית רקע.
ד.לחץ התחל ושם תמצא.
13. מה 'ערכה' מייצג?
א.כאן תוכל לשנות את ההגדרות של המרכיבים השונים של שולחן העבודה.
ב.כאן תוכל לשנות את ההגדרות של המרכיבים השונים של חלון התצוגה.
ג.כאן תוכל לשנות את ההגדרות של התוכניות .
ד.כאן תוכל לשנות את ההגדרות של המרכיבים השונים של התוכניות.
14. למה עוזרת טכנולוגית Plag & Play?
א.להתקנת משחקי מחשב.
ב.אם המחשב שלך תומך בשיטת זו הרי שבשעה שתוסיף למחשבך ציוד היקפי הרי ש Windows תזהה אותו ותתקין אותו כיאות ללא בעיות.
ג.אם המחשב שלך תומך בשיטת זו הרי שבשעה שתוסיף למחשבך תוכנות חדשות הרי ש Windows תזהה אותו ותתקין אותו כיאות ללא בעיות.
ד.להתקנת כל ציוד היקפי שהוא , Windows תתקין אותו כיאות ללא בעיות.
15. מתי יופיע לך הסמל של שכנים ברשת?
א.כשתקבל דואר נכנס.
ב.כשתוכל לשלוח פקס.
ג.כשאתה חלק מהרשת.
ד.כשאתה מחשב בודד.
16. תוך כדי הוספת מרכיב תוכנת הפקס, יש לבדוק באם יש סימן v ליד Microsoft Fax , בהנחה שהיה, מה עלי לעשות?
א.הכנס את תקליטור Windows ולחץ החל.
ב.בחר בהתקנת Windows.
ג.לחץ אישור.
ד.בטל המשימה.
17. מה לעשות באם אין לי InBox על שולחן העבודה?
א.לחץ על התחל, בחר בתוכניות וב Microsoft Exchange .
ב.חפש שוב, בטוח תמצא.
ג.לחץ על המחשב שלי, בחר בכונן התקליטורים וב Microsoft Exchange .
ד.לחץ על התחל, בחר בתוכניות וב InBox.
18. איפה הבעיה המרכזית באי קבלת הפקס?
א.בגלל כל ה Properties .
ב.בגלל שמספר הצלצולים גדול מידי.
ג.בגלל שהקו מקולקל.
ד.בגלל שבמצב מענה, האפשרות המסומנת הינה אל תענה.

.שלום, אורח

העכבר ושולחן העבודה
התחל ושולחן המשימות
עבודה עם חלונות
לוח בקרה
שאלות לתרגול
המחשב שלי
קבצים ותיקיות
שאלות לתרגול
סמלים וקיצורי דרך
סל מחזור
תיבת דו-שיח
פונקציות מיוחדות
שאלות לתרגול
Word
שאלות לתרגול
Excel
שאלות לתרגול
Power Point
שאלות לתרגול
אנגלית Access
שאלות לתרגול
היסטוריה Outlook
אזרחות, אקטואליה וחברה תוכנות סריקה
גיאוגרפיה תוכנות צריבה
כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית“ן©