ראשי->תוכנה->שאלות לתרגול
1. במהלך כתיבת המסמך לחצתי על Enter מה יקרה?
א.הרקע יתחלף לשחור.
ב.הפיסקה תמחק.
ג.תעבור לשורה חדשה.
ד.הגופן ישתנה לצבע אחר.
2. מה קורה אם ביצעתי פעולת שמירה , אך לא הקלדתי שם קובץ?
א.השם ישאר בשם הזמני.
ב.ישאר נטול שם.
ג.השם שיופיע יהיה כמו המילים הראשונות שהקלדת בראש המסמך.
ד.השם שיופיע יהיה כמו המילים האחרונות שהקלדת בסוף המסמך.
3. מה הן האפשרויות שיש לשמירה?
א.לבחור מתוך תפריט קובץ בשמור ,לבחור מתוך תפריט קובץ בשמירה בשם... או להקיש Ctrl + S .
ב.לבחור מתוך תפריט עריכה בשמור ,לבחור מתוך תפריט קובץ בשמירה בשם... או להקיש Ctrl + C.
ג.לבחור מתוך תפריט קובץ בפתיחה ושם לבחור בשמור ,לבחור מתוך תפריט קובץ בשמירה בשם... או להקיש Ctrl + C .
ד.ניתן רק ללחוץ על לחצן השמור.
4. מה ההבדל בין Deleteלבין Backspace?
א.Delete יכול למחוק הן קטע מסומן והן תו תו , ימינה. בעוד ש Backspaceיכול למחוק הן קטע
ב.Delete יכול למחוק קטע מסומן ותו תו , שמאלה. בעוד ש Backspaceעושה רווחים בין מילים.
ג.Delete יכול למחוק הן קטע מסומן והן תו תו , שמאלה. בעוד ש Backspaceיכול למחוק הן קטע
ד.אין הבדל, שניהם מוחקים קטעים.
5. לחצתי שלוש פעמים בתוך פיסקה, מה יקרה?
א.כל הקובץ יסומן.
ב.כל הפיסקה תסומן.
ג.כל השורה תסומן.
ד.כל העמוד יסומן.
6. לחצתי על לחצן ההבלטה והקלדתי את המילה. אבל לא שחררתי את הלחצן, מה קרה?
א.המילה בולטת , כמו שרציתי והשאר לא.
ב.המילה לא בולטת.
ג.כל השורה בולטת, והשאר לא.
ד.כל הטקסט בולט.
7. איך מורידים את סרגל הכלים עיצוב?
א.לחץ על תצוגה ובחר בסרגלי כלים, לחץ על עיצוב והוא יסומן.
ב.לחץ על עריכה ובחר בבחר הכל , לחץ על עיצוב והוא יסומן.
ג.לחץ על לחצן ההבלטה.
ד.זו פעולה אוטומטית של Word Microsoft.
8. עשיתי Ctrl + X למילה ,מה יקרה?
א.המילה תימחק לתמיד.
ב.המילה הועתקה.
ג.המילה הובלטה.
ד.המילה נגזרה.
9. באם תניח את העכבר על לחצן שמצויר עליו שני דפים אחד מאחורי השני, מה יקרה?
א.המילה הועתקה.
ב.המילה תיגזר.
ג.תופיע לך המילה הדבק.
ד.תופיע לך המילה העתק.
10. לחצתי על הלחצן "בטל הקלדה" והתחרטתי, מה לעשות?
א.אין מה לעשות.
ב.לחץ על הלחצן "בצע שוב הקלדה".
ג.לחץ שנית על "בטל הקלדה", זה יבטל את הביטול הראשון.
ד.לחץ .Ctrl + Z
11. יצאתי מקובץ, ועל שאלת התיבה: "האם ברצונך לשמור את השינויים שעשית ב- ( שם הקובץ שלך)?" עניתי ביטול ע"י הקשת 'ב' מהמקלדת, מה יקרה?
א.כלום.
ב.אני אוכל להמשיך לעבוד.
ג.ירשם לך 'ב' על המסמך.
ד.יסגר לך הקובץ.
12. נכנסתי לתיבת דו – שיח פתיחה, מצאתי את המסמך שלי, ולחצתי פעם אחת , מה יקרה?
א.המסמך יפתח.
ב.המסמך ישמר.
ג.התיקיה תפתח.
ד.כלום לא יקרה.
13. הדפסתי את כל המסמך,ז"א 30 עמודים ונפלה טעות בעמוד מס' 4 , מה לעשות?
א.אין מה לעשות, פשוט אדפיס הכל מהתחלה.
ב.במספר עותקים ארשום 4, ואדפיס שוב.
ג.בטווח עמודים , ארשום בעמודים : 4 , ואישור להדפיס.
ד.אתקן בטיפקס.
14. שלחתי פקס, ורציתי להדפיס אח"כ מסמך , מה לעשות?
א.לפתוח את קובץ, ולבחור בהדפסה וחשוב לבחור את שם המדפסת בה תתבצע ההדפסה.
ב.ללחוץ על הלחצן הדפס שבסרגל הכלים.
ג.לפתוח את קובץ, ולבחור בהדפסה וחשוב לרשום כמה עותקים אתה רוצה.
ד.לפתוח את קובץ, ולבחור בהדפסה.
15. רציתי למרכז פיסקה שלימה, מה הדרך היעילה ביותר לכך?
א.לעבור מילה, מילה ולמרכז.
ב.לעבור ששורה, שורה ולמרכז.
ג.כל השיטות יעילות.
ד.לסמן את הפיסקה, ולמרכזה כיחידה אחת.
16. אמרו לי שיש לי סוג כתב David , היכן הוא נמצא?
א.פתח את עיצוב, בחר בגופן. נפתח לך תיבת גופן, באיזור עברית, זה נמצא בסוג כתב יד.
ב.פתח את עיצוב, בחר בגופן. נפתח לך תיבת גופן, באיזור עברית , זה נמצא בגודל גופן.
ג.פתח את עיצוב, בחר בגופן. נפתח לך תיבת גופן, באיזור עברית, זה נמצא בצבע.
ד.פתח את עיצוב, זה שם.
17. איזה תפריט צריך לבחור בכדי להוסיף תמונות מקובץ?
א.תצוגה.
ב.קובץ.
ג.עיצוב.
ד.הוספה.
18. לחצתי על הלחצן ציור שבסרגל הכלים,ומתוך הסרגל לחצתי על לחצן שנראה כמו דף ובקצהו העליון יש את האות A, מה אוכל לעשות?
א.ליצור צורות .
ב.להוסיף תיבת טקסט.
ג.להוסיף חיצים.
ד.להוסיף אלמנטים תלת מימדיים.
19. המורה הורה לרשום את הערות השוליים בסוף העבודה , מה לעשות?
א.בתוך התיבה בשם הערת שוליים והערת סיום , תסמן שאתה רוצה למקם את ההערה בתחתית העמוד .
ב.בתוך התיבה בשם הערת שוליים והערת סיום , תסמן שאתה רוצה מיספור רגיל.
ג.בתוך התיבה בשם הערת שוליים והערת סיום , תסמן שאתה רוצה למקם את ההערה בסוף המסמך.
ד.אי אפשר לעשות זאת.

.שלום, אורח

העכבר ושולחן העבודה
התחל ושולחן המשימות
עבודה עם חלונות
לוח בקרה
שאלות לתרגול
המחשב שלי
קבצים ותיקיות
שאלות לתרגול
סמלים וקיצורי דרך
סל מחזור
תיבת דו-שיח
פונקציות מיוחדות
שאלות לתרגול
Word
שאלות לתרגול
Excel
שאלות לתרגול
Power Point
שאלות לתרגול
אנגלית Access
שאלות לתרגול
היסטוריה Outlook
אזרחות, אקטואליה וחברה תוכנות סריקה
גיאוגרפיה תוכנות צריבה
כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית“ן©