ראשי->תוכנה->שאלות לתרגול
1. אם הגעתי לתא: G14 , אני נמצא ב:
א.שורה G ועמודה 14.
ב.שורה 14 ועמודה G.
ג.רק בשורה 14.
ד.רק בשורה G.
2. איך לא מסמנים כמה תאים יחד?
א.לחץ על Shift שבמקלדת, ועם החציים תתקדם לאן שאתה רוצה.
ב.ללחוץ על תא אחד מתוך כלם ולגרור את העכבר מעל כל התאים הרצויים.
ג.לחץ על Shift שבמקלדת, ועם גרירת העכבר תתקדם לאן שאתה רוצה.
ד.לחץ על Delete שבמקלדת, ועם החצים תתקדם לאן שאתה רוצה.
3. איך בוחרים תא ומשחררים אותו?
א.לבחור- צריך להביא את העכבר למקום וללחוץ פעם אחת. לשחרר- צריך ללחוץ על תא כלשהו.
ב.לבחור- צריך להביא את העכבר למקום וללחוץ פעם אחת. לשחרר- צריך ללחוץ לחיצה כפולה על תא כלשהו.
ג.לבחור- צריך להביא את העכבר למקום וללחוץ לחיצה כפולה. לשחרר- צריך ללחוץ על תא כלשהו.
ד.לבחור- צריך להביא את העכבר למקום וללחוץ לחיצה כפולה. לשחרר- צריך ללחוץ לחיצה כפולה על תא כלשהו.
4. אני רוצה לבחור את שורה מס' 3 בשיטה היעילה ביותר, מה אעשה?
א.אבחר ע"י סימון תא ,תא בשורה מס' 3.
ב.לבחור- צריך להביא את העכבר למקום וללחוץ פעם אחת. לשחרר- צריך ללחוץ לחיצה כפולה על תא כלשהו.
ג.אלחץ על המס' 3 שנמצא בתחילת השורה, שמייצג את שורה מס' 3.
ד.כל השיטות אותו דבר.
5. הקשתי Spacebar + Ctrl , מה יקרה?
א.כל הגליון יסומן.
ב.העמודות תסומנה.
ג.השורות יסומנו.
ד.Excel ייסגר.
6. עברתי תא אחד למעלה, ורוצה אני לחזור למטה, מה אעשה?
א.הקשה על מקש ה-Shift .
ב.הקשה על מקש ה- Enter.
ג.הקשה על מקש ה-Shift + Enter.
ד.הקשה על מקש ה-Shift + Tab
7. ברצוני לעבור מסך שלם ימינה , איזו פקודה אקיש על המקלדת?
א.Page Down .
ב.Page Up .
ג.Ctrl + Page Up.
ד. .Alt + Page Down.
8. הקלדתי 2 , ורציתי ליצור סידרה מספרית ממנה והלאה ולכן גררתי את התא. מה אקבל?
א.הכל ישתבש, ואקבל מספרים רנדומליים.
ב.אקבל מה שרציתי: 2,3,4,5,6... וכו'.
ג.אקבל הכל 2.
ד.ה- 2 שהיה יימחק.
9. הקלדתי משכורת לעובדים ורציתי להפוך את הנתונים שלי ל- $. מה אעשה?
א.אניח את העכבר על הנתונים ואלחץ על הכפתור הימני של העכבר, אבחר בעיצוב תאים, בלשונית מספר ובמטבע, ואבחר סימן $ .
ב.אניח את העכבר על הנתונים והכותרות ואלחץ על הכפתור הימני של העכבר, אבחר בעיצוב תאים, בלשונית מספר ובמטבע, ואבחר סימן $ .
ג.אניח את העכבר על הנתונים ואלחץ על הכפתור השמאלי של העכבר, אבחר בעיצוב תאים, בלשונית מספר ובמטבע, ואבחר סימן $ .
ד.אניח את העכבר על הנתונים ואלחץ על הכפתור הימני של העכבר, אבחר בבחירה מרשימה, בלשונית מספר ובמטבע, ואבחר סימן $ .
10. רשמתי כותרת ואני רוצה לצבוע אותה באדום, ולשים תחתה קו, מה אעשה?
א.אסמן את התא עם הכותרת ובסרגל כלים למעלה אלחץ על הלחצן של צבע (אשנה לאדום) ואלחץ על הלחצן של קו תחתון.
ב.אסמן את התא עם הכותרת ואכנס לעיצוב תאים, אבחר לשונית גופן, ואשנה את הצבע ואוסיף קו תחתון.
ג.אסמן את התא עם הכותרת ובסרגל כלים למעלה אלחץ על הלחצן של צבע (אשנה לאדום) ואכנס לעיצוב תאים, אבחר לשונית גופן, ואוסיף קו תחתון.
ד.אסמן את התא עם הכותרת ואכנס לעיצוב תאים, אבחר לשונית מספר, ואשנה את הצבע ואוסיף קו תחתון.
11. הקלדתי 3 מספרים בתא D3 – 50. בתא C5 –14 . ובתא A3 - 31 . מה צריך לרשום בתא – F12 כדי לקבל את סכום המספרים?
א.D3 + C5 + A3 =
ב.= D3 + C5 + A3
ג.F12 = D3 + C5 + A3
ד.D3 + C5 + A3 = F12
12. מה היא הפונקציה של Excel לחישוב סכום?
א.MAX .
ב.SIN .
ג. AVERAGE .
ד. SUM .
13. מהי הדרך היעילה לחישוב ממוצע של טבלה?
א.אין דרך כזו.
ב.לעבור עמודה, עמודה ולחשב ממוצע לכל אחת.
ג.לעבור עמודה, עמודה ולכל אחת לחשב סכום ,ולחלק במס' האיברים.
ד.לחשב לעמודה הראשונה את הממוצע,לסמן את התא הזה, ולגרור את מסגרת התא שמאלה עד לסוף הטבלה.
14. אני רוצה לצייר תרשים אילו נתונים אני לא אסמן?
א.הכותרות.
ב.ממוצעים וסכומים.
ג.הנתונים עצמם.
ד.אף תשובה אינה נכונה.
15. אילו שלבים יש לעבור בשביל לצייר גרף/ תרשים?
א.סוג תרשים, נתוני מקור לתרשים ,אפשרויות תרשים וזמן התרשים.
ב.סוג תרשים, נתוני מקור לתרשים ,אפשרויות תרשים ומיקום התרשים.
ג.תרשים טורים, נתוני מקור לתרשים ,אפשרויות תרשים ומיקום התרשים.
ד.סוג תרשים, נתוני מקור לתרשים ,מיקום התרשים וזמן התרשים.
16. איך נראה בסרגל הכלים , לחצן למיון בסדר עולה?
א.משטח שעליו צורות בצבעי כחול, אדום וצהוב.
ב.רשום עליו A ו- Z וכן חץ כלפי מטה.
ג.נראה כמו סיגמא.
ד.רשום עליו A ו- Z וכן חץ כלפי מעלה.

.שלום, אורח

העכבר ושולחן העבודה
התחל ושולחן המשימות
עבודה עם חלונות
לוח בקרה
שאלות לתרגול
המחשב שלי
קבצים ותיקיות
שאלות לתרגול
סמלים וקיצורי דרך
סל מחזור
תיבת דו-שיח
פונקציות מיוחדות
שאלות לתרגול
Word
שאלות לתרגול
Excel
שאלות לתרגול
Power Point
שאלות לתרגול
אנגלית Access
שאלות לתרגול
היסטוריה Outlook
אזרחות, אקטואליה וחברה תוכנות סריקה
גיאוגרפיה תוכנות צריבה
כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית“ן©