ראשי->תוכנה->שאלות לתרגול
1. איך Access מציג לנו את הנתונים?
א.בתוך דיאגרמת עוגה.
ב.בתוך טקסט רגיל.
ג.בתוך מלבנים קטנים.
ד.בתוך טבלאות.
2. פתחת את Microsoft Access ,עולה בפניך תיבת שאלה והיא מעוניינת לדעת?
א.שם משתמש וסיסמה.
ב.היכן נמצא הקובץ Northwind.
ג.האם לשמור את עבודתך עד כה?
ד.האם אתה מעוניין לפתוח מסד נתונים קיים?
3. מהם ששת הלשוניות המופיעות בתיבת הדו – שיח המרכזית של Access ?
א.טבלאות, מלבנים, שאילתות, מאקרו, טפסים ודוחות.
ב.טבלאות, מודלים, שאילתות, מיקרו, טפסים ודוחות.
ג.טבלאות, מודלים, שאילתות, מאקרו, טפסים ודוחות.
ד.טבלאות, מודלים, שאילתות, מאקרו, טפסים ולוחות.
4. איך מקשרים בין כל הנתונים ב – Access ?
א.על ידי הקשה על לחצן קשרי הגומלין שנמצא בסרגל הכלים.
ב.על ידי הקשה על לחצן טפסים שנמצא בסרגל הכלים ובחירה בלחצן קשרי גומלין.
ג.על ידי הקשה על לחצן שאילתות ובחירה בקשרי הגומלין שנמצא בסרגל הכלים.
ד.על ידי הקשה על לחצן שאילתות שנמצא בסרגל הכלים.

.שלום, אורח

העכבר ושולחן העבודה
התחל ושולחן המשימות
עבודה עם חלונות
לוח בקרה
שאלות לתרגול
המחשב שלי
קבצים ותיקיות
שאלות לתרגול
סמלים וקיצורי דרך
סל מחזור
תיבת דו-שיח
פונקציות מיוחדות
שאלות לתרגול
Word
שאלות לתרגול
Excel
שאלות לתרגול
Power Point
שאלות לתרגול
אנגלית Access
שאלות לתרגול
היסטוריה Outlook
אזרחות, אקטואליה וחברה תוכנות סריקה
גיאוגרפיה תוכנות צריבה
כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית“ן©