ראשי->חומרה->שאלות לתרגול
1. איזה מבין המעבדים הבאים הוא הכי "חכם"?
א.486
ב.MMX
ג.386
ד.Pentium
2. כאשר ניקח את התרגיל 26+28 , בתחילה מחשבים 6+8 , רושמים 4 ושמים 1 ב…
א.כונן ה-CD .
ב.RAM .
ג.הדיסק הקשיח.
ד.יציאות.
3. מה תפקידו של המעבד?
א.אוגר בתוכו את המידע
ב.מחבר את כל החלקים החיצוניים.
ג.מפקד על כל חלקי המחשב ומתאם ביניהם.
ד.שומר זמנית קבצים.
4. מה תפקידו של הזיכרון (RAM ) ?
א.אוגר בתוכו מידע או הוראות שאליהם פונה המחשב כדי לבצע פעולה מסוימת.
ב.מפקד על כל חלקי המחשב ומתאם ביניהם.
ג.מחבר את כל החלקים החיצוניים.
ד.מקום בו הנתונים אינם נמחקים בעת כיבוי המחשב.
5. מהו הדיסק הקשיח?
א.אזור שמוחק את כל המידע שנאגר בזיכרון.
ב.אזור שמכיל בתוכו מידע או הוראות שאליהם פונה המחשב כדי לבצע פעולה מסוימת.
ג.אזור ששומר מידע גם כשמכבים את המחשב.
ד.אזור שמפקד על כל חלקי המחשב ומתאם ביניהם.
6. מהו דיסקט?
א.סוג של יחידת בקרה.
ב.סוג של יחידת זיכרון.
ג.סוג של יחידת חיבור.
ד.סוג של יחידת אחסון.
7. למה דומה כונן התקליטורים?
א.לקומפקט – דיסק שבמערכת הסטריאו שלך.
ב.למערכת העיכול שבגוף האדם.
ג.למוח האדם.
ד.לוידאו.
8. מה יתרונם של כונני ה- DVD ?
א.הם חדשים יותר.
ב.הם מהירים יותר ויכולים לאגור מידע רב יותר.
ג.הם מנקים את הקומפקט – דיסק.
ד.הם מחברים את ה- DVD למחשב.
9. מהו כרטיס הקול?
א.משמיע רק צפצופים צומרניים.
ב.יודע גם להשמיע מוסיקה אמיתית.
ג.בגרסא הישנה שלו ידע להפעיל רק מקצבים אמיתיים.
ד.לא יודע לעשות כלום..
10. מהם שמותיו הנוספים של המסך?
א.ראי הנפש והצג.
ב.המוניטור והמיקרוסקופ.
ג.הקדימה של המחשב והמוניטור.
ד.המוניטור והצג.
11. באילו יחידות נמדד גודל המחשב?
א.אינטשים.
ב.מטרים.
ג.ליטרים.
ד.שנות אור.
12. מה מהחלקים הבאים יש בכל מקלדת ביתית?
א.נוריות המצב, מקשי משחקים, מקשי הפונקציות.
ב.מקשי אלף- בית, מקשים נומריים, מקשי חיצים.
ג.מקש ה- Esc, מקשי cellcom ומקשי orange .
ד.מקשי ה- Alt ו Dalt.
13. אם נקיש בטעות על מקש ה-CapsLock ?
א.נגיע לאינטרנט.
ב.כל הקובץ יימחק.
ג.הכתב ישתנה מעברית לאנגלית.
ד.שום דבר לא יקרה.
14. מה מבין הבאים מבדיל בין לחיצה אחת ללחיצה כפולה?
א.בלחיצה אחת -מצביעים על פריט המבוקש ובלחיצה כפולה המחשב יודע לבד איזה אוביקט בחרנו.
ב.בלחיצה אחת- לוחצים על הכפתור השמאלי/הימני ובלחיצה כפולה רק על השמאלי מותר.
ג.בלחיצה אחת- לוחצים על הכפתור הימני ובלחיצה כפולה רק על השמאלי מותר.
ד.בלחיצה אחת- לוחצים על הכפתור השמאלי ובלחיצה כפולה רק על הימני מותר.
15. למה משמש המודם?
א.יצירת מסמכים
ב.שמירת הנתונים בדיסק הקשיח
ג.ה"רמקול" של המחשב
ד.בעזרתו תוכל להתחבר לאינטרנט ,או לשלוח ולקבל פקסים.
16. המדפסת-
א.כל המדפסות מדפיסות בשחור לבן, פרט למדפסות הלייזר אשר מקצתן מאפשרות הדפסה בצבעים.
ב.כל המדפסות שתוארו מדפיסות בשחור לבן, פרט למדפסות הזרקת הדיו אשר מאפשרות הדפסה בצבעים.
ג.כל המדפסות שתוארו מדפיסות בשחור לבן.
ד.כל המדפסות שתוארו מדפיסות בשחור לבן, פרט למדפסות הסיכות אשר מקצתן מאפשרות הדפסה בצבעים.
17. אילו פעולות בסיסיות ניתן לבצע עם העכבר?
א.רק גרירה ולחיצה
ב.לחיצה, לחיצה כפולה, גרירה וצביעה
ג.לחיצה, לחיצה ימנית, גרירה וצביעה
ד.לחיצה, לחיצה כפולה וגרירה
18. למה משמש התחל?
א.לכבות את המחשב.
ב.להפעלת התוכנות השונות, לשנות את הגדרות המחשב, לבקש עזרה, להפעיל קובץ מסוים ואף לכבות המחשב.
ג.להפעלת התוכנות השונות בלבד.
ד.להפעלת התוכנות השונות, לשנות את הגדרות המחשב, לבקש עזרה, להפעיל קובץ מסוים ואף להדליק את המחשב.
19. כמה ואילו אפשרויות תקבל באם תלחץ על התחל?
א.6 : הפעלה, עזרה ,מסמכים, כיבוי, הגדרות ותוכניות.
ב.7 : הפעלה, עזרה ,מסמכים, הדלק , הגדרות, חפש ותוכניות.
ג.7 : הפעלה, עזרה ,מסמכים, כיבוי, הגדרות, חפש ותוכניות.
ד.6 : הפעלה, עזרה ,מסמכים, כיבוי, הגדרות וחפש.
20. מה לא ניתן לעשות בעכבר בכל מחשב שהוא?
א.לקבוע אם תנועת העכבר על המסך תהיה מהירה / איטית.
ב.אפשר להחליף בין כפתורי העכבר.
ג.אפשר להחליף את המצביע שעל המסך למשהו אחר מהחץ הלבן.
ד.לקבוע את התכונות שלו.

.שלום, אורח
רכיבי המחשב
שאלות לתרגול

התקנת דיסק

היסטוריה התקנת זיכרון
גיאוגרפיה התקנת מעבד
גיאוגרפיה התקנת כרטיס
גיאוגרפיה התקנת ספק
גיאוגרפיה הכרת גב המחשב
כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית“ן©