ראשי->תחזוקה->שאלות לתרגול
1. פרטים על מה לא תוכל למצוא במנהל ההתקנים?
א.מעבד.
ב.כמות זיכרון.
ג.סוג דיסק קשיח.
ד.כרטיס מסך.
2. איך נגלה מה סוג כרטיס המסך?
א.הקש בעזרת המקש הימני של העכבר על המחשב שלי ובחר במאפיינים. עתה, הקש על הלשונית מנהל ההתקנים ופתח את השורה המסומנת"Disk Drives".
ב.ע"י תוכנה מיוחדת הנקראת Speedsys
ג.הקש בעזרת המקש הימני של העכבר על המחשב שלי ובחר במאפיינים. עתה, הקש על הלשונית מנהל ההתקנים ופתח את השורה המסומנת "Disk Drives" המספרים והאותיות מציינים את מודל הדיסק.
ד.הקש בעזרת המקש הימני של העכבר על המחשב שלי ובחר במאפיינים. עתה, הקש על הלשונית מנהל ההתקנים ופתח את השורה המסומנת"Display Adapters".
3. איך רואים את סוג הסי די רום?
א.לחיצה על המחשב שלי , ושם תחת סעיף "CDROM". שם תוכל למצוא את היצרן והמודל.
ב.הקש בעזרת המקש הימני של העכבר על המחשב שלי ובחר במאפיינים. עתה, הקש על הלשונית מנהל ההתקנים ופתח את השורה המסומנת"Disk Drives".
ג.הקש בעזרת המקש הימני של העכבר על המחשב שלי ובחר במאפיינים. עתה, הקש על הלשונית מנהל ההתקנים ושם תחת סעיף "CDROM". שם תוכל למצוא את היצרן והמודל.
ד.הקש בעזרת המקש השמאלי של העכבר על המחשב שלי ובחר במאפיינים. עתה, הקש על הלשונית מנהל ההתקנים ופתח את השורה המסומנת"Disk Drives".
4. דרך איזו מתוכניות אופיס אני יכול לברר על גירסת האופיס?
א.Word .
ב.לא משנה איזו.
ג.Excel .
ד.Powerpoint .

.שלום, אורח

סידור וניקוי הדיסק הקשיח
שאלות לתירגול
תחזוקה שוטפת
הכל על וירוסים
אנגלית גיבוי
שאלות לתירגול
היסטוריה שיפור העבודה היומיומית
שאלות לתירגול
אזרחות, אקטואליה וחברה זהה את החומרה במחשב
שאלות לתירגול
כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית“ן©